آرمان نفیس وانیا (زهرا صالح پناه گشی) - 14586

آرمان نفیس وانیا

زهرا صالح پناه گشی

55%
جزئیات...
نام شرکت :

آرمان نفیس وانیا

نام مدیر عامل :

زهرا صالح پناه گشی

کد کاربری :

f24-14586

وب سایت :

-

ایمیل :

armannafisvaniya@gmail.com

تلفن : 02188315707
شناسه ملی :

14011121849

سال آغاز فعالیت :

1401

کد اقتصادی :

14011121849

شماره ثبت :

595541

توضیحات :

آرمان نفیس وانیا

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×