کبیر طلایی (کبیر) - 14453

نام شرکت :

کبیر طلایی

نام مدیر عامل :

کبیر

کد کاربری :

f24-14453

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت بازرگانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

توضیحات :

شرکت اصلی در عمان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش و تختال

مشخصات:

شمش اهن و شمش الومنیوم

×