آگهی های خرید محمدی

پروفیل
30 شهریور، 1401

خرید پروفیل لنگه دری و فرانسوی

خریدار لنگه دری 2 به میزان 1 تن و پروفیل فرانسوی هم به میزان 1 تن هستیم.

قوطی ستونی
30 شهریور، 1401

خرید ستونی

خریدار ستونی 4 * 8 به میزان 2 تم می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1401

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه2 میل به مقدار 1 تن می باشیم .

لوله مبلی لوله صنعتی لوله داربستی
30 شهریور، 1401

خریدار لوله داربستی و صنعتی

خریدار لوله داربستی به میزان 1 تن و لوله یک دوم هم به مقدار 1 تن و لوله 4 اینچ هم به میزان 1 تن هستیم.

آخرین درخواست خرید فولاد 24