اعلام موجودی فولاد صنعت کاوه (هاتفی)

میلگرد آجدار 09 مهر، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

موجودی میلگرد کیان کاشان در مجموعه فولاد صنعت کاوه ⭕️ کیان کاشان 🔸ميلگرد ٨ آجدار کفA2استاندارد=۱۶،۵۵۰تومان 🔸ميلگرد ۱۰ آجدار کفA2استاندارد=۱۶،۴۵۰تومان 🔸ميلگرد۱۲آجدار A2کف‌استاندارد=۱۶،۴۵۰تومان 🔸ميلگرد‌۱۴ آجدار A2کف‌استاندارد=۱۶،۳۵۰تومان 🔸ميلگرد‌۱۶‌‌آجدارA2 کف‌استاندارد=۱۶،۳۵۰تومان 🔶🔷شماره تماس👇 🔸حاج یوسف خلیفه قلی09121719277 🔹علی خلیفه قلی 09121346273 🔸خط ویژه02188919900

میلگرد آجدار 31 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

#شاهین میلگرد سایز ۸: ۱۶۵۰۰ تومان میلگرد سایز ۱۰_۱۲ : ۱۶۲۰۰ تومان میلگرد سایز۱۴-۳۲ : ۱۵۹۰۰ تومان

میلگرد آجدار 15 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

#ظفر میلگرد سایز ۸ : ۱۶۲۵۰ تومان میلگرد سایز ۱۰،۱۲ : ۱۶۰۵۰ تومان میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ : ۱۵۷۵۰ تومان

میلگرد آجدار 12 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

موجودی میلگرد فولاد کیان ابهر

میلگرد آجدار 10 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

میلگرد سایز ۸ : ۱۶۴۵۰ تومان میلگرد سایز ۱۰،۱۲ : ۱۶۲۵۰ تومان میلگرد سایز ۱۴ تا ۳۲ : ۱۵۹۵۰ تومان تیرآهن سایز ۱۴ : ۱۶۰۰۰تومان

میلگرد آجدار 08 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

⭕️ قیمت میلگرد در انبار تهران #امیرکبیر 🔵میلگرد 8 = 🔵میلگرد 10= 🔵میلگرد 12= 🔵میلگرد 14= 🔵میلگرد 16= 🔵میلگرد 18= 🔵میلگرد 20= 🔵میلگرد 22= 🔵میلگرد 25= 🔵میلگرد 28= 🔵میلگرد 32= #نیشابور 🟠میلگرد 14= 🟠میلگرد 16= 🟠میلگرد 18= 🟠میلگرد 20= 🟠میلگرد 22= 🟠میلگرد 25= #فایکو 🔵میلگرد 14= 🔵میلگرد 16= 🔵میلگرد 18= 🔵میلگرد 20= 🔵میلگرد 22= 🔵میلگرد 25= 🔵میلگرد 32= #هیربد 🟠میلگرد 12= 🟠میلگرد 14= 🟠میلگرد 16= 🟠میلگرد 18= 🟠میلگرد 20= 🟠میلگرد 22= 🟠میلگرد 25= #خرمدشت 🔵میلگرد 10= 🔵میلگرد 12=

میلگرد آجدار 06 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

⚜️ تاریخ : 1401.6.6 ⭕️ قیمت میلگرد در انبار تهران #امیرکبیر 🔵میلگرد 8 = 16500 🔵میلگرد 10= 16400 🔵میلگرد 12= 16250 🔵میلگرد 14= 15500 🔵میلگرد 16= 15500 🔵میلگرد 18= 15500 🔵میلگرد 20= 15500 🔵میلگرد 22= 15500 🔵میلگرد 25= 15500 🔵میلگرد 28= 15600 🔵میلگرد 32= 15600 #نیشابور 🟠میلگرد 14= 16400 🟠میلگرد 16= 16400 🟠میلگرد 18= 16400 🟠میلگرد 20= 16400 🟠میلگرد 22= 16400 🟠میلگرد 25= 16400 #فایکو 🔵میلگرد 14= 15500 🔵میلگرد 16= 15500 🔵میلگرد 18= 15500 🔵میلگرد 20= 15500 🔵میلگرد 22= 15500 🔵میلگرد 25= 15500 #هیربد 🟠میلگرد 12= 16150 🟠میلگرد 14= 15500 🟠میلگرد 16= 15500 🟠میلگرد 18= 15500 🟠میلگرد 20= 15500 🟠میلگرد 22= 15500 🟠میلگرد 25= 15500 #خرمدشت 🔵میلگرد 10= 15500 🔵میلگرد 12= 15500 🔷 شماره تماس👇 🔸 خط ویژه : 02188919900

ورق گرم (سیاه) 07 خرداد، 1401

صورت بار ورق گرم (سیاه)

⚜️ ورق قطعات فولادی کارخانه ⚜️ 🟣 ۸ میل = ۱۲۰×۶۰۰ = 📞 🟡 ۱۰ میل = ۱۲۰× ۶۰۰ = 📞 🟣 ۱۲ میل = ۱۲۰× ۶۰۰ = 📞 🟡 ۱۵ میل = ۱۲۰×۶۰۰ 📞

میلگرد آجدار 07 خرداد، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

⚜️ کارخانه فولاد صنعت کاوه ⚜️ 🔵 تولید انواع پروفیل و لوله های داربستی 🟠 خرید و فروش انواع میلگرد و تیرآهن 02188919900 با مدیرت آقای هاتفی

تیرآهن (IPE) 07 خرداد، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

⚜️ کارخانه فولاد صنعت کاوه ⚜️ 🔵 تولید انواع پروفیل و لوله های داربستی 🟠 خرید و فروش انواع میلگرد و تیرآهن 02188919900 با مدیرت آقای هاتفی

لوله داربستی 07 خرداد، 1401

صورت بار لوله داربستی

⚜️ کارخانه فولاد صنعت کاوه ⚜️ 🔵 تولید انواع پروفیل و لوله های داربستی 🟠 خرید و فروش انواع میلگرد و تیرآهن 02188919900 با مدیرت آقای هاتفی

قوطی ستونی 07 خرداد، 1401

صورت بار قوطی ستونی

⚜️ کارخانه فولاد صنعت کاوه ⚜️ 🔵 تولید انواع پروفیل و لوله های داربستی 🟠 خرید و فروش انواع میلگرد و تیرآهن 02188919900 با مدیرت آقای هاتفی

پروفیل 07 خرداد، 1401

صورت بار پروفیل

⚜️ کارخانه فولاد صنعت کاوه ⚜️ 🔵 تولید انواع پروفیل و لوله های داربستی 🟠 خرید و فروش انواع میلگرد و تیرآهن 02188919900 با مدیرت آقای هاتفی