آگهی های خرید زهره شیرازی - 13173

مواد اولیه خام
25 بهمن، 1400 11 ماه پیش

خریدار دولومیت کلسینه

خریدار دولومیت کلسینه 1000 تن به بالا هستیم.