حیدری (شاهین فلز سپاهان) - 13115

حیدری

شاهین فلز سپاهان

44%
جزئیات...
نام :

حیدری

نام تجاری :

شاهین فلز سپاهان

کد کاربری :

f24-13115

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شاهین فلز سپاهان . تولید فلز فرانسوی . پروفیل زد . تسمه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،شاهين شهروميمه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

پروفیل z(پرلین)

×