سمیه اصغری

فولاد نصر آذربایجان

44%
نام شرکت :

سمیه اصغری

نام مدیر عامل :

فولاد نصر آذربایجان

کد کاربری :

f24-12893

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد نصر آذربایجان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز شهرک سلیمی

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید نبشی و ناودانی

فایل های ضمیمه :