نام :

امیر جربان

نام تجاری :

ایران فلز

کد کاربری :

f24-12854

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ایران فلز تامین ورق سیاه لوله مانیسمان . انواع محصولات استیل 09123851025

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شاد آباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله مانیسمان

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی امیر جربان

مشاهده بیشتر