مهدی احدی (سرخانلو) - 12786

مهدی احدی

سرخانلو

44%
جزئیات...
نام :

مهدی احدی

نام تجاری :

سرخانلو

کد کاربری :

f24-12786

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،اسلامشهر

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

مشخصات:

خرید و فروش ضایعات