شرکت ابتکار سوله سپاهان

61%
جزئیات...

اعلام موجودی شرکت ابتکار سوله سپاهان - 12776

ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 آذر (کد : 33362)

موجودی امروز ورق گرم مبارکه 8 شیت شده ورق گرم 6 میل مبارکه شیت فابریک ورق گرم مبارکه رول ضخامت 10 موجود است.