آگهی های خرید دهقان - 12702

سیم و سایر مفتول ها
02 آذر، 1400 1 سال پیش

خریدار مفتول مسوار

خریدار مفتول مسوار3 میل به میزان 2/5 تا 5 تن هستیم.