نام :

بهنام الهامی فر

نام تجاری :

اهن الات بهار

کد کاربری :

f24-12693

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

3610163763

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

پیمانکاری ساختمان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

سيستان وبلوچستان ،ميرجاوه

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پیمانکاری ساختمان

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید بهنام الهامی فر

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید