بهنام الهامی فر (اهن الات بهار) - 12693

بهنام الهامی فر

اهن الات بهار

52%
جزئیات...
نام :

بهنام الهامی فر

نام تجاری :

اهن الات بهار

کد کاربری :

f24-12693

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

3610163763

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

پیمانکاری ساختمان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

سيستان وبلوچستان ،ميرجاوه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

پیمانکاری ساختمان

×