آگهی های خرید بهنام الهامی فر (اهن الات بهار)

خریدار میلگرد
دسته محصول :

میلگرد آجدار

میلگرد 8 و 10 و 12 با قیمت مناسب یک تریلی خریداریم.

18 خرداد، 1401

آخرین آگهی های خرید فولاد 24

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید