نام :

خانم زارع

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12690

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین مواد اولیه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید چدن

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش خانم زارع

مشاهده بیشتر

آگهی های خرید خانم زارع

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید