اعلام موجودی بهزاد عبدیان - 12671

میلگرد ساده
26 اردیبهشت، 1401 8 ماه پیش

صورت بار میلگرد ساده 26 اردیبهشت (کد : 39800)

فروش میلگرد با اعتبار اسنادی و ال سی

میلگرد ساده
26 اردیبهشت، 1401 8 ماه پیش

صورت بار میلگرد ساده 26 اردیبهشت (کد : 39799)

میلگرد صادراتی با بهترین قیمت