آگهی های خرید شجاع الساداتی - 12660

تجهیزات و ماشین آلات
24 آبان، 1400 1 سال پیش

خریدار کوره پیش گرم .یزد

خریدار کوره پیش گرم طول 22 متر، یزد هستیم.