آگهی های خرید رضایی

خریدار لوله استیل 201
دسته محصول :

استیل

خریدار لوله استیل 201 ضخامت 0/05 و 3/50 طول 6متر هستیم ...

24 خرداد، 1401
لوله استیل
دسته محصول :

استیل

خریدار لوله استیل 201 ضخامت 5/5 به میزان 50 شاخه هستیم ...

23 آبان، 1400

آخرین آگهی های خرید فولاد 24

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید