بختیاری (fadakmorteza) - 12650

نام :

بختیاری

نام تجاری :

fadakmorteza

کد کاربری :

f24-12650

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین آهن آلات میلگرد ورقگرم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×