مسعود سلیمانفام

آذرحدید بناب

44%
جزئیات...

اعلام موجودی مسعود سلیمانفام (آذرحدید بناب) - 12600

شمش
15 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار شمش 15 آبان (کد : 30880)

آذرحدید بناب تولید شمش آهن 041-37780280 - 37726181