آگهی های خرید رهیف

خریدار شافت
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی میلگرد ساده

خریدار شافت قطر۶۰میلیطول شافت ۳مترضد سایشمقاوم در برابر ...

27 مهر، 1400

آخرین آگهی های خرید فولاد 24

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید