نام :

قدیمی

نام تجاری :

پترو نیرو صبا

کد کاربری :

f24-12382

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188674968 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پیمانکار پالایشگاهها

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پیمانکار پالایشگاهها

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید قدیمی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید