نام :

احمدی

نام تجاری :

فعالان فولاد دنا

کد کاربری :

f24-12345

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03131316227 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ، تامین و عرضه انواع ورقهای فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید احمدی

مشاهده بیشتر