آگهی های خرید فولاد کلیک .هومان صنعت دیمان

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1401

خرید ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 12 ابعادی و 10 عرض 1/5 ظرفیت از هر کدام هستیم.

ورق گرم (سیاه)
30 شهریور، 1401

خرید ورق 15 سیاه

ورق ١٥ عرض ١٥٠٠ ظرفیت خریداریم.

آخرین درخواست خرید فولاد 24