اعلام موجودی فولاد کلیک .هومان صنعت دیمان

ورق گرم (سیاه) 10 مرداد، 1401

صورت بار ورق گرم (سیاه)

هومان صنعت دیمان (فولاد کلیک ) تامین کننده تیرآهن. میلگرد . ورق گرم . نمایندگی پروفیل

میلگرد آجدار 10 مرداد، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

هومان صنعت دیمان (فولاد کلیک ) تامین کننده تیرآهن. میلگرد . ورق گرم . نمایندگی پروفیل

تیرآهن (IPE) 10 مرداد، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

هومان صنعت دیمان (فولاد کلیک ) تامین کننده تیرآهن. میلگرد . ورق گرم . نمایندگی پروفیل