ایران پور (سپاهان فلز سهند) - 12312

ایران پور

سپاهان فلز سهند

44%
جزئیات...
نام :

ایران پور

نام تجاری :

سپاهان فلز سهند

کد کاربری :

f24-12312

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سپاهان فلز سهند

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)