آگهی های خرید عماد - 12301

ورق روغنی (سرد)
13 دی، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق سردDc۰

ورق سرد 2 عرض 125 DC0 و 3 میل هر ضخامتی خریدار می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
22 شهریور، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سرد

خریدار ورق روغنی با مشخصات زیر می باشیم ورق با ضخامت 0/7 و با عرض 1600 و گرید Dc۰۵ به میزان ۱۰۰ تن

×