بازرگانی فولاد ایرانیان (آی فولاد)

48%
جزئیات...

اعلام موجودی بازرگانی فولاد ایرانیان (آی فولاد) - 12233

ورق گالوانیزه و رنگی
08 مرداد، 1401 6 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 08 مرداد (کد : 42195)

فولاد ایرانیان تلفن های تماس : 👇🏻👇🏻 ☎️021-42214 ☎️021-45589000 📱09125721698 #گالوانیزه #ورق_گالوانیزه #گالوانیزه_کاشان #گالوانیزه_شهرکرد #هفت_الماس #دشتستان #گالوانیزههفتالماس #انبارتهران #انبار_تهران #موجودی_انبار https://t.me/fooladiranian

ورق گالوانیزه و رنگی
25 تیر، 1401 7 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 25 تیر (کد : 41877)

تلفن های تماس : 👇🏻👇🏻 ☎️021-42214 ☎️021-45589000 📱09371128812 📱09125721698 #گالوانیزه #ورق_گالوانیزه #گالوانیزه_کاشان #گالوانیزه_شهرکرد #هفت_الماس #دشتستان #گالوانیزه_هفت_الماس #انبارتهران #انبار_تهران #موجودی_انبار https://t.me/fooladiranian https://www.fooladiranian.com/productlist/ورق-گالوانیزه/

ورق گالوانیزه و رنگی
15 تیر، 1401 7 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 15 تیر (کد : 41601)

موجودی ورق گالوانیزه انبار تهران

تیرآهن (IPE)
15 تیر، 1401 7 ماه پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 15 تیر (کد : 41600)

موجودی تیراهن انبار تهران

ورق گالوانیزه و رنگی
14 تیر، 1401 7 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 14 تیر (کد : 41489)

ورق گالوانیزه

فلزات آلیاژی
14 تیر، 1401 7 ماه پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 14 تیر (کد : 41488)

ورق ضد سایش

ورق گالوانیزه و رنگی
25 فروردین، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 23 فروردین (کد : 38818)

مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی)

ورق گالوانیزه و رنگی
22 اسفند، 1400 11 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 22 اسفند (کد : 38325)

فروش ویژه ورق گالوانیزه انبار تهران

تیرآهن هاش (H)
08 اسفند، 1400 11 ماه پیش

صورت بار تیرآهن هاش (H) 08 اسفند (کد : 37651)

فروش ویژه هاش

ورق گالوانیزه و رنگی
08 اسفند، 1400 11 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 08 اسفند (کد : 37649)

فروش ویژه ورق گالوانیزه - کاشان - الماس - شهرکرد

قوطی ستونی
25 فروردین، 1401 10 ماه پیش

صورت بار قوطی ستونی 07 اسفند (کد : 37472)

فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی)

فلزات آلیاژی
25 فروردین، 1401 10 ماه پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 07 اسفند (کد : 37471)

فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی)

ورق گرم (سیاه)
25 فروردین، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 اسفند (کد : 37470)

فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی)

لوله صنعتی
07 اسفند، 1400 11 ماه پیش

صورت بار لوله صنعتی 07 اسفند (کد : 37469)

فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی)

میلگرد آجدار
25 فروردین، 1401 10 ماه پیش

صورت بار میلگرد آجدار 07 اسفند (کد : 37468)

فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی)

تیرآهن (IPE)
25 فروردین، 1401 10 ماه پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 07 اسفند (کد : 37467)

فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی)

میلگرد آجدار
23 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 23 آذر (کد : 33744)

فروش ویژه - میلگرد خرم دشت 10 و 12 A3 - انبار کارخانه 021-42214 داخلی 111 و 116

میلگرد آجدار
23 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 23 آذر (کد : 33743)

فروش ویژه - میلگرد امیرکبیر خزر - انبار کارخانه 021-42214 داخلی 116 و 111

ورق گالوانیزه و رنگی
23 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 23 آذر (کد : 33733)

ورق گالوانیزه ضخامت 50 ، 60 ، 80 عرض 1250 - هفت الماس - انبار تهران 021-42214 داخلی 116 و 111

استیل
20 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار استیل 20 آذر (کد : 33327)

"⭐فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی) ☎️021-42214 ☎️021-45589000

فلزات آلیاژی
20 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 20 آذر (کد : 33326)

"⭐فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی) ☎️021-42214 ☎️021-45589000

تیرآهن (IPE)
20 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 20 آذر (کد : 33325)

"⭐فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی) ☎️021-42214 ☎️021-45589000

پروفیل
20 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 20 آذر (کد : 33324)

"⭐فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی) ☎️021-42214 ☎️021-45589000

لوله صنعتی
20 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار لوله صنعتی 20 آذر (کد : 33323)

"⭐فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی) ☎️021-42214 ☎️021-45589000

میلگرد آجدار
20 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 20 آذر (کد : 33322)

"⭐فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی) ☎️021-42214 ☎️021-45589000

نبشی
20 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار نبشی 20 آذر (کد : 33321)

"⭐فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی) ☎️021-42214 ☎️021-45589000

ورق روغنی (سرد)
20 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 20 آذر (کد : 33320)

"⭐فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی) ☎️021-42214 ☎️021-45589000

ورق گالوانیزه و رنگی
20 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 20 آذر (کد : 33319)

"⭐فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی) ☎️021-42214 ☎️021-45589000

ورق گرم (سیاه)
20 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 آذر (کد : 33318)

"⭐فولاد ایرانیان (آی فولاد) ""مشاوره و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی: ✅(ورق،پروفیل) ✅(تیرآهن،لوله) ✅(میلگرد،نبشی و ناودانی) ✅(فولادی،آلیاژی،استیل،آلومینیوم،سوپرآلیاژی) ☎️021-42214 ☎️021-45589000

تیرآهن (IPE)
18 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 18 آبان (کد : 31229)

🔵🔵🔵🔵🟢🟢🟢موجودی انبار تهران🟢🟢🟢🔵🔵🔵🔵 ✅تیر آهن 12 ✅تیر آهن 14 ✅تیر آهن 14 صبح پارسیان ✅تیر آهن 16 ✅تیر آهن 18 ✅تیر آهن 20 ✅تیر آهن 22 ✅تیر آهن 24 ✅تیر آهن 27 ✅تیر آهن 30 ✅هاش 20 سبک ✅هاش 14 سبک ✅هاش 30 سنگین جهت اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید🤳 تلفن های تماس : 👇🏻👇🏻 ☎️021-42214 ☎️021 -45589000 📱09125721698 📱09371128812 🆔@fooladiranian #انبار #انبارتهران #فولاد #فولادایرانیان #تیراهن #آهن #هاش #میلگرد #ذوب #ذوبی #ذوب_اهن #صبح_پارسیان