حسین راستین (راستین) - 12201

حسین راستین

راستین

44%
جزئیات...
نام :

حسین راستین

نام تجاری :

راستین

کد کاربری :

f24-12201

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین مواد اولیه و ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،رفسنجان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

دسته محصول :

مواد اولیه خام

×