پارسیان ماشین سازان

پارسیان

52%
جزئیات...

اعلام موجودی پارسیان ماشین سازان (پارسیان) - 12015

تجهیزات و ماشین آلات
17 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 17 تیر (کد : 20093)

فروش دستگاه جدول زن هیدرولیک متحرک KAD1200 تماس: ۹۱۴۳۰۳۰۲۰۵

تجهیزات و ماشین آلات
17 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 17 تیر (کد : 20092)

فروش دستگاه بلوک زن متحرک KAD 1500 تماس: ۹۱۴۳۰۳۰۲۰۵