جلال

شرکت روی اندود

45%
جزئیات...

آگهی های خرید جلال (شرکت روی اندود) - 11896

ورق گالوانیزه و رنگی
28 دی، 1401 2 هفته پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه با ضخامت 47 تا 50 و عرض 1 متر و 125 را خریداریم.

×