بازرگانی آهن مهام

حاج رحمت تبریزی

72%

اعلام موجودی بازرگانی آهن مهام (حاج رحمت تبریزی)

ورق گرم (سیاه) 20 شهریور، 1401

صورت بار ورق گرم (سیاه)

📅 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #ورق_سیاه_فولاد_کاویان_اهواز_st37 ✅ 8 میل 6*1250 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 10میل 6*1250 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 12میل 6*1250 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 15میل 1250 ⬅️ 20300 تومان ✅ 20میل 1250 ⬅️ 20300 تومان ✅ 30میل 1250 ⬅️ 20300 تومان ✅ 35میل 1250 ⬅️ 20300 تومان ✅ 40میل 1250 ⬅️ 20300 تومان ✅ 10 میل 6*1500 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 12 میل 6*1500 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 15 میل 6*1500 ⬅️ 21400 تومان ✅ 20 میل 6*1500 ⬅️ 21400 تومان ✅ 25 میل 6*1500 ⬅️ 21400 تومان ✅ 30 میل 6*1500 ⬅️ 21400 تومان ✅ 35 میل 6*1500 ⬅️ 21400 تومان ✅ 40 میل 6*1500 ⬅️ 21400 تومان ❌ موجودی و قیمت ها با تایید است. ❌ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414000 📱09136992210 📱09131161300

قوطی ستونی 20 شهریور، 1401

صورت بار قوطی ستونی

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #قوطی_پروفیل ✅قوطی و پروفیل ضخامت 2 فولاد ⬅️ 19200 تومان ✅قوطی و پروفیل ضخامت 2 گیلان و اهواز ⬅️ 18700 تومان ✅قوطی و پروفیل ضخامت 2.5 ⬅️ 18900 تومان ✅قوطی و پروفیل ضخامت 3 ⬅️ 19000 تومان 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

تیرآهن (IPE) 20 شهریور، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #تیرآهن_ذوب_آهن_اصفهان #بارگیری_انبار_اصفهان ✅ سایز 12 ⬅️ 17300 تومان ✅ سایز 14 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 16 ⬅️ 19200 تومان ✅ سایز 18 ⬅️ 18200 تومان ✅ سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 22 ⬅️ 17500 تومان ✅ سایز 24 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 27 ⬅️ 18700 تومان ✅ سایز 30 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_ذوب_آهن_اصفهان #بارگیری_انبار_اصفهان میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 14 ⬅️ 15950 تومان ✅ سایز 16 ⬅️ 16050 تومان ✅ سایز 18 ⬅️ 15850 تومان ✅ سایز 20 ⬅️ 15950 تومان ✅ سایز 22 ⬅️ 15850 تومان ✅ سایز 25 ⬅️ 15950 تومان ✅ سایز 28 ⬅️ 15850 تومان ✅ سایز 32 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_فولاد_خراسان_نیشابور 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A3) ✅ سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 14 ⬅️ 15800 تومان🔺200 ✅ سایز 16 ⬅️ 15800 تومان🔺200 ✅ سایز 18 ⬅️ 15800 تومان🔺200 ✅ سایز 20 ⬅️ 15800 تومان🔺200 ✅ سایز 22 ⬅️ 15800 تومان🔺200 ✅ سایز 25 ⬅️ 15800 تومان🔺200 ✅ سایز 28 ⬅️ 15800 تومان🔺200 ✅ سایز 32 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_فولاد_سرمد_ابرکوه میلگرد (A3) ✅ سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 14 ⬅️ 15400 تومان🔺200 ✅ سایز 16 ⬅️ 15400 تومان🔺200 ✅ سایز 18 ⬅️ 15300 تومان🔺200 ✅ سایز 20 ⬅️ 15300 تومان🔺200 ✅ سایز 22 ⬅️ 15300 تومان🔺200 ✅ سایز 25 ⬅️ 15300 تومان🔺200 ✅ سایز 28 ⬅️ 15300 تومان🔺200 ✅ سایز 32 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆شنبه ١٩ شهریور ۱۴۰۰ #میلگرد_فولاد_کاوه_تیکمه_داش 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A1) ✅ سایز 8 ⬅️ 16150 تومان➖ ✅ سایز 10⬅️ 15800 تومان➖ میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 15750 تومان➖ ✅ سایز 10 ⬅️ 15550 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 8 ⬅️ 16350 تومان➖ ✅ سایز 10 ⬅️ 16100 تومان➖ ✅ سایز 12 ⬅️ 15550 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 15550 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 15550 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 15550 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 15550 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 15550 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ 15550 تومان➖ ✅ سایز 28 ⬅️ 15550 تومان➖ ✅ سایز 32 ⬅️ 15550 تومان➖ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_کیان_کاشان (قیمت دوم) 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 16200 تومان🔺50 ✅ سایز 10 ⬅️ 16100 تومان🔺50 ✅ سایز 12 ⬅️ 16100 تومان🔺50 ✅ سایز 14 ⬅️ 16000 تومان🔺50 ✅ سایز 16 ⬅️ 16000 تومان🔺50 ✅ سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #پرشین_فولاد_قزوین میلگرد (A3) ✅ سایز 10 ⬅️ 16400 تومان➖ ✅ سایز 12 ⬅️ 16200 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 16050 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 16000 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 16000 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 16000 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 16000 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ 16000 تومان➖ ✅ سایز 28 ⬅️ 16050 تومان➖ ✅ سایز 32 ⬅️ 16050 تومان➖ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_آریان_فولاد 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 10 ⬅️ 15350 تومان➖ ✅ سایز 12 ⬅️ 15350 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 10 ⬅️ 15450 تومان➖ ✅ سایز 12 ⬅️ 15450 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 15250 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 15250 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 20 ⬅️ 15250 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 15250 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 28 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_نورد_کرمان 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 15000 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 14800 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 14800 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 14700 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 14700 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 14700 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ 14700 تومان➖ ✅ سایز 28 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_جهان_فولاد_سیرجان 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A3) ✅ سایز 8 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 10 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 12 ⬅️ 15900 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 15200 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 15200 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 15200 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ 15200 تومان➖ ✅ سایز 28 ⬅️ 15200 تومان➖ ✅ سایز 32 ⬅️ 15200 تومان➖ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ۱۴۰۰ #میلگرد_امیرکبیر_خزر 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 16200 تومان🔺300 ✅ سایز 10 ⬅️ 15950 تومان🔺300 میلگرد (A3) ✅ سایز 10 ⬅️ 16100 تومان🔺300 ✅ سایز 12 ⬅️ 15950 تومان🔺300 ✅ سایز 14 ⬅️ 15700 تومان🔺300 ✅ سایز 16 ⬅️ 15700 تومان🔺300 ✅ سایز 18 ⬅️ 15700 تومان🔺300 ✅ سایز 20 ⬅️ 15700 تومان🔺300 ✅ سایز 22 ⬅️ 15700 تومان🔺300 ✅ سایز 25 ⬅️ 15700 تومان🔺300 ✅ سایز 28 ⬅️ 15700 تومان🔺300 ✅ سایز 32 ⬅️ 15700 تومان🔺300 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_نورد_گرم_سمنان 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 10⬅️ تماس بگیرید میلگرد (A3) ✅ سایز 8 ⬅️ 16800 تومان➖ ✅ سایز 10 ⬅️ 15700 تومان➖ ✅ سایز 12 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 14 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_فولاد_حسن_رود_انزلی 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 16800 تومان➖ ✅ سایز 10 ⬅️ 16300 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 16100 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 15800 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 15800 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_فولاد_سیادن_ابهر 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 15850 تومان➖ ✅ سایز 10 ⬅️ 15300 تومان➖ ✅ سایز 12 ⬅️ 15300 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 10 ⬅️ 15800 تومان➖ ✅ سایز 12 ⬅️ 15800 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 15300 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 15300 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 15300 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 15300 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 15300 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ 15300 تومان➖ ✅ سایز 28 ⬅️ 15500 تومان➖ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_شاهین_بناب 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 16100 تومان➖ ✅ سایز 10 ⬅️ 15800 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 15800 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 28 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 32 ⬅️ 15500 تومان➖ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_فولاد_آناهیتا_گیلان 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 16800 تومان➖ ✅ سایز 10 ⬅️ 16600 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 16600 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 16200 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 16200 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 16200 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 16200 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 16200 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ 16200 تومان➖ ✅ سایز 28 ⬅️ 16200 تومان➖ ✅ سایز 32 ⬅️ 16200 تومان➖ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_ظفر_بناب 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 16450 تومان🔺100 ✅ سایز 10 ⬅️ 16250 تومان🔺100 میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 16250 تومان🔺100 ✅ سایز 14 ⬅️ 15950 تومان🔺100 ✅ سایز 16 ⬅️ 15950 تومان🔺100 ✅ سایز 18 ⬅️ 15950 تومان🔺100 ✅ سایز 20 ⬅️ 15950 تومان🔺100 ✅ سایز 22 ⬅️ 15950 تومان🔺100 ✅ سایز 25 ⬅️ 15950 تومان🔺100 ✅ سایز 28 ⬅️ 15950 تومان🔺100 ✅ سایز 32 ⬅️ 15950 تومان🔺100 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_آذر_فولاد_امین_تیکمه_داش 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 15800 تومان➖ ✅ سایز 10 ⬅️ 15700 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 10 ⬅️ 15800 تومان➖ ✅ سایز 12 ⬅️ 15700 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 28 ⬅️ 15500 تومان➖ ✅ سایز 32 ⬅️ 15500 تومان➖ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414000 📱09131161300 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_سپهر_ایرانیان 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 16100 تومان➖ ✅ سایز 10 ⬅️ 15950 تومان➖ ✅ سایز 12 ⬅️ 15950 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 8 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 14 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_کیان_کاشان 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 16150 تومان🔻350 ✅ سایز 10 ⬅️ 16050 تومان🔻350 ✅ سایز 12 ⬅️ 16050 تومان🔻350 ✅ سایز 14 ⬅️ 15950 تومان🔻350 ✅ سایز 16 ⬅️ 15950 تومان🔻350 ✅ سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆 شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_فولاد_سیرجان_حدید 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 17100 تومان➖ ✅ سایز 10⬅️ 16900 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 16900 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 16500 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 16500 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 16500 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 16500 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 16500 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ 16500 تومان➖ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

میلگرد آجدار 20 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

📆شنبه ١٩ شهریور ١۴٠١ #میلگرد_راد_همدان 💢بارگیری از کارخانه💢 میلگرد (A2) ✅ سایز 8 ⬅️ 17125 تومان➖ ✅ سایز 10 ⬅️ 16875 تومان➖ میلگرد (A3) ✅ سایز 12 ⬅️ 16525 تومان➖ ✅ سایز 14 ⬅️ 16425 تومان➖ ✅ سایز 16 ⬅️ 16425 تومان➖ ✅ سایز 18 ⬅️ 16425 تومان➖ ✅ سایز 20 ⬅️ 16425 تومان➖ ✅ سایز 22 ⬅️ 16425 تومان➖ ✅ سایز 25 ⬅️ 16475 تومان➖ ✅ سایز 28 ⬅️ 16475 تومان➖ ✅ سایز 32 ⬅️ 16625 تومان➖ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414000 📱09131161300 📱09132165356

ورق گرم (سیاه) 02 مرداد، 1401

صورت بار ورق گرم (سیاه)

📅 یکشنبه ٢ مرداد ١۴٠١ #ورق_سیاه_فولاد_کاویان_اهواز_st37 ✅ 10میل 6*1250 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 12میل 6*1250 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 15میل 6*1250 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 20میل 6*1250 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 25میل 6*1250 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 35میل 6*1250 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 40میل 6*1250 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 10 میل 6*1500 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 12 میل 6*1500 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 15 میل 6*1500 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 20 میل 6*1500 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 25 میل 6*1500 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 30 میل 6*1500 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 35 میل 6*1500 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 40 میل 6*1500 ⬅️ تماس بگیرید ❌ موجودی و قیمت ها با تایید است. ❌ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414 📱09131161300 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

ورق گرم (سیاه) 02 مرداد، 1401

صورت بار ورق گرم (سیاه)

📆یکشنبه ٢ مرداد ١۴٠١ #ورق_سیاه_پابرش_فولاد_مبارکه ✅ ورق 2 عرض 125 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 2 عرض 1 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 2.5 عرض 1.25 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 3 عرض 1.25 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 3 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 4 عرض 1.25 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 4 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید ✅ورق 5 عرض 1.25 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 5 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 6 عرض 1.5 ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 6 عرض 1.5 فولاد ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 8 عرض 1.5 فولاد ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 10 عرض 1.5 فولاد ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 12 عرض 1.5 فولاد ⬅️ تماس بگیرید ✅ ورق 15 عرض 1.5 فولاد ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414 📱09136992210 📱09131161300 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

تیرآهن (IPE) 02 مرداد، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

📆 یکشنبه ٢ مرداد ١۴٠١ #تیرآهن_ذوب_آهن_اصفهان #بارگیری_انبار_اصفهان ✅ سایز 12⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 14 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 16 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 18 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 20 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 22 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 24 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 27 ⬅️ تماس بگیرید ✅ سایز 30 ⬅️ تماس بگیرید 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️ 031-31414 📱09136992210 📱09131161300 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

ورق گالوانیزه و رنگی 02 مرداد، 1401

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

📅یکشنبه ٢ مرداد ١۴٠١ #ورق_رنگی_فولاد_مبارکه 💢بارگیری از اصفهان 💢 ✅ قرمز 0.5 رول عرض 1.25⬅️ تماس بگیرید ✅ آبی 0.5 رول عرض 1.25 ⬅️ تماس بگیرید ✅سفید 0.5 رول عرض 1.25 ⬅️ تماس بگیرید ✅نارنجی0.5رول عرض 1.25⬅️ تماس بگیرید ❌ موجودی و قیمت ها با تایید است. ❌ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414 📱09136992210 📱09131161300 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

ورق گرم (سیاه) 02 مرداد، 1401

صورت بار ورق گرم (سیاه)

📅 یکشنبه ٢ مرداد ١۴٠١ #ورق_فولاد_اصفهان 💢بارگیری از کارخانه 💢 ✅ 15میل 6*1000 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 20میل 6*1000 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 25میل 6*1000 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 30میل 6*1000 ⬅️ تماس بگیرید ✅ 35میل 6*1000 ⬅️ تماس بگیرید ❌ موجودی و قیمت ها با تایید است. ❌ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414 📱09136992210 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham

ورق گالوانیزه و رنگی 02 مرداد، 1401

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

📆 یکشنبه ٢ مرداد ١۴٠١ #ورق_گالوانیزه ورق 0.40 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.40 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.50 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.50 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.60 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.60 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.70 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.70 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.80 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.80 مبل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.90 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیرید ورق 0.90 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید ورق 1.00 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیرید ورق 1.00 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید ورق 1.20 میل عرض 1000 ⬅️ تماس بگیرید ورق 1.20 میل عرض 1250 ⬅️ تماس بگیرید ❌ موجودی و قیمت ها با تایید است. ❌ 💬 جهت خرید و مشاوره با کارشناسان فروش : ☎️031-31414 📱09131161300 📱09132165356 🌐 ahanmaham.ir ℹ️ instagram.com/ahanmaham.co 🆔 @ahanmaham