بازرگانی آهن لند - 11699

بازرگانی آهن لند

29%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی آهن لند

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11699

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی مقاطع فولادی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×