نام شرکت :

فولاد صنعت روحانی

نام مدیر عامل :

اقای روحانی

کد کاربری :

f24-11694

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02128111056
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ورق سیاه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :