الوم انلاین (مهندس امین باقرزاده) - 11644

الوم انلاین

مهندس امین باقرزاده

36%
جزئیات...
نام شرکت :

الوم انلاین

نام مدیر عامل :

مهندس امین باقرزاده

کد کاربری :

f24-11644

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فروش آلومینیوم، استیل و فلزات رنگی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت