میلاد انصاری اصل (میلاد) - 11555

میلاد انصاری اصل

میلاد

44%
جزئیات...
نام :

میلاد انصاری اصل

نام تجاری :

میلاد

کد کاربری :

f24-11555

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین مواد اولیه . اسفنجی و گندله

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

اهن اسفنجی و گندله

×