نام شرکت :

بروجنی (فولاد آرین پاژ)

نام مدیر عامل :

اقای حسینی

کد کاربری :

f24-11534

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02184239409 ، 02184239410
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی فولاد آرین پاژ تامین ورق گرم، روغنی و گالوانیزه 02184239409 02184239410

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی بروجنی (فولاد آرین پاژ)

مشاهده بیشتر

درخواست خرید بروجنی (فولاد آرین پاژ)

مشاهده بیشتر