آتش فولاد پاسارگاد

محسن بانگ

44%
جزئیات...

اعلام موجودی آتش فولاد پاسارگاد (محسن بانگ) - 11508

میلگرد آجدار
29 تیر، 1401 6 ماه پیش

صورت بار میلگرد آجدار 22 آذر (کد : 33587)

آتش فولاد پاسارگاد بازرگانی تیرآهن و میلگرد

تیرآهن (IPE)
29 تیر، 1401 6 ماه پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 22 آذر (کد : 33586)

آتش فولاد پاسارگاد بازرگانی تیرآهن و میلگرد