چت

فولاد خاورمیانه (محمد زاده) - 11356

فولاد خاورمیانه

محمد زاده

37%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد خاورمیانه

نام مدیر عامل :

محمد زاده

کد کاربری :

f24-11356

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02149381
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

تلفن :

02149381

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

تیرآهن

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×