نام :

صدرا پل

نام تجاری :

صدرا پل

کد کاربری :

f24-11344

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03142694350 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تهیه قطعات لاستیکی برای پُل سازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،نجف آباد شهرک صنعتی نجف اباد . 2

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

قطعات لاستیکی برای پل ها

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید صدرا پل

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید