بازرگانی محمد پور

محمد پور

36%
جزئیات...

آگهی های خرید بازرگانی محمد پور (محمد پور) - 11212

ورق روغنی (سرد)
23 فروردین، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق روغنی 90

خریدار ورق ۹۰ * ۱۰۰۰ روغنی st12 می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
21 مرداد، 1400 1 سال پیش

اسپیره خریداریم

اسپیره خریداریم

ورق گرم (سیاه)
21 بهمن، 1399 2 سال پیش

خریدار اسپیره

اسپیره خریداریم ۰۹۱۲۶۳۶۰۳۵۹ ۴۴۴۵۶۹۳۰ محمدپور