نام شرکت :

بازرگانی محمد پور

نام مدیر عامل :

محمد پور

کد کاربری :

f24-11212

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02144456930
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی محمد پور تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و قلع اندود (تین پلیت) 02144456930

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی بازرگانی محمد پور

مشاهده بیشتر

درخواست خرید بازرگانی محمد پور

مشاهده بیشتر