آگهی های فروش آریا صنعت کرن (علیرضایی)

صورت بار قوطی و پروفیل سه شنبه 04 آبان

"آریا صنعت کرن ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل 03146412949"

04 آبان، 1400
صورت بار پروفیل زد سه شنبه 18 آبان

"آریا صنعت کرن ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل 03146412949"

18 آبان، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی سه شنبه 18 آبان

"آریا صنعت کرن ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل 03146412949"

18 آبان، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل شنبه 13 شهریور

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

13 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی شنبه 13 شهریور

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

13 شهریور، 1400
صورت بار استیل سه شنبه 18 آبان

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

18 آبان، 1400
صورت بار پروفیل زد سه شنبه 09 شهریور

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

09 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) سه شنبه 04 آبان

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

04 آبان، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی شنبه 06 شهریور

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

06 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 03 شهریور

"ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل "

03 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی سه شنبه 02 شهریور

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949 09901185851 09120338878

02 شهریور، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) سه شنبه 02 شهریور

0.6*1000 ST14

02 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی دوشنبه 01 شهریور

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل "

01 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 31 مرداد

ورق های فولادی پوششی (کرکره سینوسی و ذوزنقه) انواع تسمه های فولادی پروفیل U شکل گالوانیزه پروفیل Z شکل ارایه دهنده خدمات برش طولی (نواربری) انواع ورق های فولادی سرد گالوانیزه رنگی و استنلس استیل +9831-46412949

31 مرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 24 مرداد

0.6*1000 ST12 2.5*1250 ST12 موجودی ورق روغنی

24 مرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی چهارشنبه 20 مرداد

ورق گالوانیزه

20 مرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) یکشنبه 27 تیر

0.6*1000*ST12 0.5*1000* چینی 0.6*1000*چینی

27 تیر، 1400

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید