صدرا تجارت وندا (صدر) - 11086

صدرا تجارت وندا

صدر

29%
جزئیات...
نام شرکت :

صدرا تجارت وندا

نام مدیر عامل :

صدر

کد کاربری :

f24-11086

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

مواد معدنی

دسته محصول :

شمش و تختال

×