نام شرکت :

بازرگانی ثمین

نام مدیر عامل :

رضایی

کد کاربری :

f24-11085

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

سنگ آهن مگنتیت

فایل های ضمیمه :