آلیاژیران

احد ابراهیمی

55%
جزئیات...

اعلام موجودی آلیاژیران (احد ابراهیمی) - 1108

ورق گرم (سیاه)
16 مهر، 1399 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 29374 19 خرداد (کد : 6708)

ورق 8 10 12 15 20 25 30 35 40 موجود در انبار

×