محمد خاکشور (فولاد ثامن) - 10918

محمد خاکشور

فولاد ثامن

29%
جزئیات...
نام :

محمد خاکشور

نام تجاری :

فولاد ثامن

کد کاربری :

f24-10918

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)