علی روشنی زاده (پخش ورق روشنی) - 10863

علی روشنی زاده

پخش ورق روشنی

22%
جزئیات...
نام :

علی روشنی زاده

نام تجاری :

پخش ورق روشنی

کد کاربری :

f24-10863

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

ورق شیروانی. دامپا

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×