کالای استیل جدید

جدیدی

36%
جزئیات...

آگهی های خرید کالای استیل جدید (جدیدی) - 10831

فلزات آلیاژی
10 بهمن، 1400 12 ماه پیش

خریدار ورق هاردوکس

خریدار ورق هاردوکس(۷۰۰) ۸میل یا۱۲میل۱.۵×۶پنج برگ ورق وردوکس(۷۰۰)۸میل یا۱۲میل ۱.۵×۶پنج برگ

فلزات آلیاژی
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق هاردوکس

خریدار ورق هاردوکس گرید۶۰۰ ضخامت ۱۰میل ۱ برگ گرید ۴۵۰ ضخامت ۴میل ۳برگ

فلزات آلیاژی
31 خرداد، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق هاردوکس

خریدار ورق هاردوکس گرید۶۰۰ ضخامت ۱۰میل ۱ برگ گرید ۴۵۰ ضخامت ۴میل ۳برگ