نام :

علی قنبری

نام تجاری :

شهر آهن قنبری

کد کاربری :

f24-10761

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شهر آهن قنبری تولید جک فلزی و قالب فلزی تامین قوطی و پروفیل جویبار

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله داربستی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شهر آهن قنبری تولید جک فلزی و قالب فلزی تامین قوطی و پروفیل جویبار 09111296686

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش علی قنبری

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید