آگهی های خرید اقاجانی - 10633

قراضه (ضایعات)
02 بهمن، 1401 5 روز پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات اهن سنگین

قراضه (ضایعات)
27 دی، 1401 1 هفته پیش

خریدار ضایعات

خریدار ضایعات در حیطه تهران و قزوین میباشیم.

قراضه (ضایعات)
13 آذر، 1401 2 ماه پیش

خریدار ضایعات

ضایعات آهن، گالوانیزه و آلومینیوم 40 تن خریداریم.

قراضه (ضایعات)
11 آبان، 1399 2 سال پیش

ضایعات اهن

خریدار ضایعات اهن سنگین تناژ 09127882806